O produkcie

W grupie ponad czterystu zarejestrowanych w kraju herbicydów nie ma drugiej tak nośnej i jednoznacznej nazwy jak Chwastox®. Tu nie można popełnić pomyłki! Brzmienie „Chwastox” nawet dla tych, którzy nie interesują się ochroną roślin, od razu stanowi pełną informację o przeznaczeniu tego produktu.

Chwastox® na polskich polach jest stosowany od trzech pokoleń. Najstarsi rolnicy niejednokrotnie z dumą wspominają zalety Chwastoksu, a przecież na przestrzeni wielu lat, dzięki ciągle unowocześnianej technologii uatrakcyjniono produkt, zwiększając przyczepność preparatu i zapobiegając jego szybkiemu zmywaniu przez deszcz, a także przyspieszając wnikanie.

MCPA – bazowa substancja aktywna Chwastoksów – należy do jednych z najdłużej i w największych ilościach stosowanych chemicznych środków chwastobójczych na świecie i w Polsce. Wiele młodszych substancji aktywnych z różnych przyczyn już dawno wycofano z użycia.

Chwastox® stosowany (i to w znacznych ilościach) na przestrzeni wielu lat, oparł się jednemu z najbardziej niebezpiecznych i niekorzystnych zjawisk w ochronie roślin – praktycznie nie stwierdzono zjawiska uodparniania się chwastów na MCPA.
Wynika to z jego budowy chemicznej. Zaliczany jest do regulatorów wzrostu, o działaniu zbliżonym do naturalnych auksyn, co stawia go w grupie herbicydów bezpiecznych dla środowiska.

Praktyka rolnicza wymaga uniwersalnych środków, o szerokim wachlarzu zwalczanych gatunków chwastów. MCPA stwarza możliwość mieszania z innymi substancjami aktywnymi, takimi jak dikamba, fluroksypyr, dichloroprop czy mekoprop, stąd na krajowym rynku mamy do czynienia nie z jednym Chwastoksem, lecz całą rodziną herbicydów Chwastox®.

Do zalet Chwastoksu należy zaliczyć termin wykonywania zabiegów nalistnych; przypada on na zaawansowane w rozwoju chwasty, znajdujące się w fazie 2-6 liści właściwych. Pozwala to bezbłędnie rozpoznać gatunki i odpowiednio dobrać optymalnie działający, jeden z kilku oferowanych Chwastoksów. Działanie na niektórych gatunkach chwastów można zauważyć już dzień po zabiegu. Jest ono obserwowane z zadowoleniem, ponieważ świadczy o szybkim eliminowaniu konkurencyjnego działania chwastów.

Widoczne zmiany w pokroju chwastów (deformacja blaszek liściowych, skręcanie, staśmianie, pękanie łodyg i ogonków liściowych) przekonująco świadczy o skuteczności chwastobójczej, zwłaszcza że uszkodzenia te przechodzą w nekrozy kończące się całkowitym zamieraniem zbędnych roślin. Nawet starsze chwasty niewykazujące takiej wrażliwości ulegają działaniu MCPA i broniąc się przed jego działaniem, stają się zdecydowanie mniej konkurencyjne.

Grupę herbicydów Chwastox® można stosować we wszystkich zbożach, a umiejętna aplikacja pozwala wyeliminować z tych upraw ponad 60 gatunków chwastów. Wiele z nich występuje na łąkach i pastwiskach. Pielęgnacja użytków zielonych nie cieszy się w kraju dużą popularnością, choć – dzięki niej – znacznie wzrosłaby wydajność i jakość. Można ją podnieść tanimi herbicydami z grupy Chwastox®.

Jak się okazuje, Chwastoksy to uniwersalne preparaty, bowiem można je też stosować w uprawie lnu, na plantacjach ziemniaka, w sadownictwie, ostatnio również pierwszy z nich został zarejestrowany do odchwaszczania kukurydzy.

Chwastox® to tradycja. Rolnikom wielokrotnie polecane są inne herbicydy; wielu z nich mimo przedstawianych zalet nowych preparatów często jednak stwierdza, że wolą Chwastox®.
Czemu nie? Dobra znajomość pola, dobra znajomość chwastów, dobra decyzja i „Na chwasty – Chwastox®.